Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.

 

I. Definicje

Administrator – oznacza firmę THAI SPA Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 36, Kraków 31-021; NIP: 6762560580; Regon: 382369580; tel. 12 341 47 71, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach dotpay.pl oraz dotpay.eu.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
  a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 2. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  a) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

IV. Dostawcy płatności

 1. Przelewy24 – W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem Przelewy24, dane niezbędne do przeprowadzenia płatności, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, mogą być przekazywane do Przelewy24. Przelewy24 jest niezależnym dostawcą usług płatności i ma własną politykę prywatności, z którą powinieneś się zapoznać.

V. Przetwarzanie danych zarejestrowanych klientów

 1. Dane zarejestrowanych klientów – Jeżeli założyłeś konto podczas składania zamówienia, twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, a także w celach marketingowych, o ile wyrazisz na to zgodę. Dane te są przechowywane na serwerach Administratora i są chronione zgodnie z naszą polityką bezpieczeństwa. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

VI. Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Zmiany Polityki Prywatności – Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wszystkie zmiany wprowadzone do Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej Serwisu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. Użytkownicy są zobowiązani do regularnego sprawdzania Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami. Kontynuowanie korzystania z naszych usług po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

VII. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VII. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w przypadkach, gdy prawo wymaga uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie nie jest objęte zakresem zgody Użytkownika, dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby realizacji umów zawartych z Użytkownikiem (np. kiedy użytkownik dokonuje zakupu), a także na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak odpowiedź na zapytanie Użytkownika.

VIII. Kontakt

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@thaispa.pl lub pod numerem telefonu: 12 341 47 71.

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności przed korzystaniem z naszego Serwisu. Korzystanie z naszego Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z naszego Serwisu.

Newsletter

Regulamin świadczenia usługi newsletter ThaiBali

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi newslettera przez THAI SPA Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 36, Kraków 31-021; NIP: 6762560580; tel. 12 341 47 71. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi newslettera należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Newsletter jest nieodpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail o promocjach, konkursach, nowościach salonu ThaiBali na adres e-mail podany w procesie rejestracji.

3. Subskrypcja newslettera polega na dobrowolnym wpisaniu adresu poczty elektronicznej Użytkownika do formularza na stronie internetowej www.thaibali.pl.

4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Korzystanie z usługi newslettera można anulować klikając w odpowiedni link w mailu lub zgłaszając chęć rezygnacji z usługi newslettera drogą elektroniczną na adres biuro@thaibaligarden.pl. Usunięcie adresu e-mail Użytkownika z bazy adresowej newslettera jest natychmiastowe i potwierdzane stosowną wiadomością.

5. Użytkownik poprzez podanie adresu e-mail w procesie rejestracji do usługi newslettera wyraża zgodę na wysyłanie przez THAI SPA Sp. z o. o. reklam oraz informacji handlowych na konto e-mail Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

6. THAI SPA sp. Z o. o. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, jak również prawo do zmiany zasad Regulaminu z uzasadnionych przyczyn.

7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@thaibaligarden.pl.

8. Administratorem zgromadzonych danych jest firma Thai SPA sp. Z o. o.. Niniejsze dane są przeznaczone wyłącznie dla Thai SPA Sp. Z o. o., a ich podanie jest dobrowolne i jednocześnie konieczne do świadczenia usługi newsletter. Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Aby skorzystać z wymienionych praw należy wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@thaibaligarden.pl.